Skontaktuj się z nami
(32) 7240370

Zasięg terytorialny

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Kamil Schwarz informuje, iż rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Bytomiu.

Stosownie do treści art. 8 ust. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Stosownie do treści art. 8 ust. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem
o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.